Athugið!

«Ársyfirlit» í jarðsetningarskýrslukerfinu sýnir allar greiðslur
frá KGSÍ til kirkjugarða og presta 2012.
Neðst á ársyfirlitinu má einnig sjá samandregnar niðurstöður um
greiðslu umhirðugjalds og greftrunargjalds til viðkomandi garðs,
ásamt greiðslum til presta og kirkjugarðasjóðs (8,5%).

2012

Upplýsingar um fjármál kirkjugarða.

Tekjukerfi kirkjugarða á Íslandi breyttist 1. janúar 2005. Frá þeim tíma hefur tvennt ráðið greiðslu til kirkjugarða:

 

a) Umhirðugjald (fermetrastærð grafarsvæða).

 

Umhirðugjald er ekki áætlun heldur ákveðin krónutala sem greidd er á fermetra á grafarsvæðum.

 

Þetta fermetragjald breytist samkvæmt þróun verðlags á milli ára. 

 

KGSÍ  greiðir umhirðugjald mánaðarlega tvöfalt í febrúar og áfram til  desember.

b) Greftrunargjald (grafartaka og prestsþjónusta).

Greftrunargjald er greitt eftir að viðkomandi kirkjugarðsstjórn eða fulltrúi hennar hefur fyllt út jarðsetningarskýrslu og prestur útfararskýrslu og þær skýrslur hafa verið sendar inn á gardur.is.  KGSÍ greiðir til kirkjugarða og presta 15. hvers mánaðar þær útfarir (jarðsetningar) sem fram fóru í mánuðinum á undan. 

 

Þeir sem ekki hafa fengið aðgang að skýrslukerfinu hafi samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 eða Smára Sigurðsson í síma 462-2613. 

 

KGSÍ greiðir greftrunargjaldið 15. hvers mánaðar. 

 

Dæmi:  Ef jarðsett er í kirkjugarð 5. febrúar og jarðsetningarskýrsla og útfararskýrsla eru sendar inn fyrir 5. dag næsta mánaðar,  í þessu dæmi 5. mars, greiðir KGSÍ viðkomandi kirkjugarði og viðkomandi presti 15. mars.  Útfarir og jarðsetningar í desember eru greiddar 15. janúar.

 

Framlag ríkisins til kirkjugarða landsins fyrir árið 2012 er kr. 888.000.000. Vegna erfiðrar stöðu ríkisfjármála hefur framlagið verið skert 4. árið í röð.  Einingarverð umhirðu og grafartöku hefur því lækkað gríðarlega frá 2009 og eru áhöld um hvort þau standi undir útlögðum kostnaði við grafartöku og prestsþjónustu. 

 

Ársreikningar kirkjugarða.

Gera skal grein fyrir tekjum og gjöldum á tímabilinu 1. janúar til 31. desember ár hvert.

 

Uppgjörsbréfin, dags. 21. febr. 2012 (sjá slóð hér að neðan) gera grein fyrir tekjum fjárlagaársins 2011. Rétt er að færa þær lögbundnu tekjur, sem þar eru birtar, sem tekjur ársins 2011 í ársreikningi.

 

Greiðslur 15. janúar 2012 vegna greftrana í desember 2010 eiga að færast sem tekjur árið 2011.

 

Greiðslur vegna aukafjárveitingar 2009 og vegna verlagsuppbóta 2011 skulu færast sem tekjur með árinu 2011. 

 

Greiðslur vegna greftrunar duftkera hafa mánaðarlega verið sendar frá Kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæma svo og skilagreinar.  Þessar greiðslur koma ekki með tekjuupplýsingum í bréfi dags. 21. febr. 2012.

 

Komi greiðsla vegna greftrunar á nýliðnu ári inn á reikning kirkjugarðs eftir að búið er að ganga frá ársreikningi skal taka þá greiðslu með því ári sem greiðslan berst.

 

Vakin er athygli á því að nú er hægt að sjá greiðsluhreyfingar frá KGSÍ jafnóðum undir „ársyfirlit“ á sömu slóð og jarðsetningaskýrslurnar eru fylltar út. Hægt er að sjá hreyfingar síðustu tveggja ára og þær færslur sem koma inn á yfirstandandi ári. Þar er einnig að finna greiðslu fyrir greftrun duftkera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gildir 2012

Umhirðutekjur á fermetra

Grafartekjur á gröf

viðb.fm. v/grafar

 

nettó (kr/m²)

nettó

 

Stærðarflokkur 1

                    139,19   

78.000

6

Stærðarflokkur 2

                    139,19  

78.000

6

Stærðarflokkur 3

                    207,06   

78.000

6

Stærðarflokkur 4

                    336,47  

69.500

6

Stærðarflokkur 5

                    465,88  

69.500

6

Stærðarflokkur 6

                    566,32  

69.500

7,5

Stærðarflokkur 7

                    566,32  

69.500

7,5

Stærðarflokkur 8

                    679,52  

69.500

7,5

Stærðarflokkur 9

                   679,52  

63.000

9,5

Stærðarflokkur 10

                   679,52  

63.000

9,5

Stærðarflokkur 11 duftker

                    716,20    

46.000

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Bréfin sem send voru til stjórna kirkjugarða 21. febrúar 2012.

 

Top of Form

Hér er líka hægt að leita í PDF skránni. (t.d. Akrakirkjugarður)

Bottom of Form

 

Kirkjugarðar og flokkar þeirra.

 

 

 

Þeir sem vilja fá frekari upplýsingar um fjármála kirkjugarða geta sent inn fyrirspurn á tölvupóstfangið thrag@kirkjugardar.is og henni verður svarað eftir bestu getu.

 

Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 585-2700  (Helga, Björn eða Þórsteinn).