2011

Upplýsingar um fjármál kirkjugarða.

Tekjukerfi kirkjugarða á Íslandi breyttist 1. janúar 2005. Frá þeim tíma hefur tvennt ráðið greiðslu til kirkjugarða:

 

a) Umhirðugjald (fermetrastærð grafarsvæða).

 

Umhirðugjald er ekki áætlun heldur ákveðin krónutala sem greidd er á fermetra á grafarsvæðum.

 

Þetta fermetragjald breytist samkvæmt þróun verðlags á milli ára. 

 

KGSÍ  greiðir umhirðugjald mánaðarlega frá febrúar til  desember.

b) Greftrunargjald (grafartaka og prestsþjónusta).

Greftrunargjald er greitt eftir að viðkomandi kirkjugarðsstjórn eða fulltrúi hennar hefur fyllt út jarðsetningarskýrslu á gardur.is.

 

Þeir sem ekki hafa fengið aðgang að skýrslukerfinu hafi samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 eða Smára Sigurðsson í síma 462-2613. 

 

KGSÍ greiðir greftrunargjaldið 15. hvers mánaðar. 

 

Dæmi:  Ef jarðsett er í kirkjugarð 5. nóvember og jarðsetningarskýrsla er send inn fyrir mánaðarmótin nóv./des. greiðir KGSÍ viðkomandi kirkjugarði grafargjaldið 15. desember.

Jarðsetningar í desember eru greiddar 15. janúar.

 

Framlag ríkisins til kirkjugarða landsins fyrir árið 2011 er kr. 844.700.000 en átti samkvæmt samningi við ríkið að vera um 275 millj. kr. hærra.  Vegna erfiðrar stöðu ríkisfjármála hefur framlagið verið skert um 25%.  Einingarverð umhirðu og grafartöku hefur því lækkað gríðarlega og eru áhöld um hvort þau standi undir útlögðum kostnaði við grafartöku og prestsþjónustu.

 

Ársreikningar kirkjugarða.

Gera skal grein fyrir tekjum og gjöldum á tímabilinu 1. janúar til 31. desember ár hvert.

 

Bréfin sem send voru út til allra kirkjugarða 15. febrúar 2011 gerðu grein fyrir tekjum fjárlagaársins 2010 og er því rétt að færa þær lögbundnu tekjur, sem þar eru birtar, sem tekjur ársins 2010 í ársreikningi.

 

Greiðslur 15. janúar 2011 vegna greftrana í desember 2010 eiga að færast sem tekjur árið 2010.

 

Greiðslur vegna greftrunar duftkerja berast frá Kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæma og eru sendar út skilagreinar mánaðarlega vegna þess (ekki með tekjuupplýsingum í bréfi dags. 15. febr. 2010).

 

Komi greiðsla vegna greftrunar á nýliðnu ári inn á reikning kirkjugarðs eftir að búið er að ganga frá ársreikningi skal taka þá greiðslu með því ári sem greiðslan berst.

 

Vakin er athygli á því að nú er hægt að sjá greiðsluhreyfingar frá KGSÍ jafnóðum undir „ársyfirlit“ á sömu slóð og jarðsetningaskýrslurnar eru fylltar út. Hægt er að sjá hreyfingar síðasta árs og þær færslur sem koma inn á yfirstandandi ári. Þar er einnig að finna greiðslu fyrir greftrun duftkerja 2010 og hægt að sjá þær jafn óðum og þær berast viðkomandi kirkjugörðum.

 

 

 

 

Gildir 2011

Umhirðutekjur á fermetra

Grafartekjur á gröf

viðb.fm. v/grafar

 

nettó

nettó

 

Stærðarflokkur 1

                    134   

76.000

6

Stærðarflokkur 2

                    134    

76.000

6

Stærðarflokkur 3

                    199    

76.000

6

Stærðarflokkur 4

                    323    

67.800

6

Stærðarflokkur 5

                    448    

67.800

6

Stærðarflokkur 6

                    544    

67.800

7,5

Stærðarflokkur 7

                    544    

67.800

7,5

Stærðarflokkur 8

                    653    

67.800

7,5

Stærðarflokkur 9

                    653    

61.300

9,5

Reykjavík flokkur 10

                    653    

61.300

9,5

Reykjavík fl. 11 duftker

                    688    

44.800

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Bréfin sem send voru til stjórna kirkjugarða 15. febrúar 2011.

 

Hér er líka hægt að leita í PDF skránni. (t.d. Akrakirkjugarður)

 

Kirkjugarðar og flokkar þeirra.

 

 

 

Þeir sem vilja fá frekari upplýsingar um fjármála kirkjugarða geta sent inn fyrirspurn á tölvupóstfangið thrag@kirkjugardar.is og henni verður svarað eftir bestu getu.

 

Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 585-2700  (Helga, Björn eða Þórsteinn).