Upplýsingar um fjármál kirkjugarða.

Tekjukerfi kirkjugarða á Íslandi breyttist 1. janúar 2005. Frá þeim tíma hefur tvennt ráðið greiðslu til kirkjugarða:


 

a) Umhirðugjald (fermetrastærð grafarsvæða).


Umhirðugjald er ekki áætlun heldur ákveðin krónutala sem greidd er á fermetra á grafarsvæðum.


Þetta fermetragjald breytist samkvæmt þróun verðlags á milli ára. 


KGSÍ  greiðir umhirðugjald mánaðarlega frá febrúar til  desember en þá er greiðslan tvöföld. 

b) Greftrunargjald (grafartaka og prestsþjónusta).

Greftrunargjald er greitt eftir að viðkomandi kirkjugarðsstjórn eða fulltrúi hennar hefur fyllt út jarðsetningarskýrslu á gardur.is.


Þeir sem ekki hafa fengið aðgang að skýrslukerfinu hafi samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 eða Smára Sigurðsson í síma 462-2613. 


KGSÍ greiðir greftrunargjaldið 15. hvers mánaðar. 


Dæmi:  Ef jarðsett er í kirkjugarð 5. nóvember og jarðsetningarskýrsla er send inn fyrir mánaðarmótin nóv./des. greiðir KGSÍ viðkomandi kirkjugarði grafargjaldið 15. desember.


 


Framlag ríkisins til kirkjugarða landsins fyrir árið 2010 er kr. 917.211.003 en átti samkvæmt samningi við ríkið að vera um 100 millj. kr. hærra.  Vegna erfiðrar stöðu ríkisfjármála hefur framlagið verið skert rúmlega 10%.  Einingarverð umhirðu og grafartöku hefur því lækkað sem þessu nemur og er heldur lægra en árið 2009 (sjá slóðina: www.gardur.is/2009 ).
Ársreikningar kirkjugarða.


Gera skal grein fyrir tekjum og gjöldum á tímabilinu 1. janúar til 31. desember ár hvert.


Bréfin sem send voru út til allra kirkjugarða 15. febrúar 2010 gerðu grein fyrir tekjum fjárlagaársins 2009 og er því rétt að færa þær lögbundnu tekjur, sem þar eru birtar, sem tekjur ársins 2009 í ársreikningi.


Greiðslur vegna greftrana eiga að færast sem tekjur á því ári sem greiðslur berast inn á reikning kirkjugarðsins.


Greiðslur vegna greftrunar duftkerja berast frá Kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæma og eru sendar út sér skilagreinar vegna þess (ekki með tekjuupplýsingum í bréfi dags. 15. febr. 2010).


Komi greiðsla vegna greftrunar á nýliðnu ári inn á reikning kirkjugarðs eftir að búið er að ganga frá ársreikningi skal taka þá greiðslu með því ári sem greiðslan berst.


Vakin er athygli á því að nú er hægt að sjá greiðsluhreyfingar frá KGSÍ jafnóðum undir ársyfirlit á sömu slóð og jarðsetningaskýrslurnar eru fylltar út. Hægt er að sjá hreyfingar síðasta árs og þær færslur sem koma inn á yfirstandandi ári.

 

 

 

 

Gildir 2010

Umhirðutekjur á fermetra

Grafartekjur á gröf

viðb.fm. v/grafar

 

nettó

nettó

 

Stærðarflokkur 1

                    147    

94.500

6

Stærðarflokkur 2

                    147    

94.500

6

Stærðarflokkur 3

                    219    

94.500

6

Stærðarflokkur 4

                    356    

84.000

6

Stærðarflokkur 5

                    492    

84.000

6

Stærðarflokkur 6

                    599    

84.000

7,5

Stærðarflokkur 7

                    599    

84.000

7,5

Stærðarflokkur 8

                    718    

84.000

7,5

Stærðarflokkur 9

                    718    

74.500

9,5

Reykjavík flokkur 10

                    718    

74.500

9,5

Reykjavík fl. 11 duftker

                    756    

52.000

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Bréfin sem send voru til stjórna kirkjugarða 15. febrúar 2010.

 

Hér er líka hægt að leita í PDF skránni. (t.d. Akrakirkjugarður)

 

Kirkjugarðar og flokkar þeirra.

 

 

 

Þeir sem vilja fá frekari upplýsingar um fjármála kirkjugarða geta sent inn fyrirspurn á tölvupóstfangið thrag@kirkjugardar.is og henni verður svarað eftir bestu getu.

Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 585-2700  (Helga, Björn eða Þórsteinn).