Reykjavík, 7. júlí 2009.

Lækkun framlags ríkisins til kirkjugarða á yfirstandandi ári.

Ágæti móttakandi!

Ríkisstjórnin hefur lagt fram frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum. Þar er bæði að finna breytingar á sköttum svo og ýmsar breytingar til lækkunar útgjalda. Markmið ríkisstjórnarinnar er að lækka útgjöldin um 3,3 milljarða króna á yfirstandandi ári.

Í hlut kirkjugarða landsins kemur 20 milljón króna skerðing á framlag ríkisins sem er um 2,13% af framlaginu fyrir allt árið 2009.

Þetta hefði í för með sér 2,13% lækkun á greftrunargjaldi, umhirðugjaldi og föstu gjaldi til bálstofu en stjórn KGSÍ hefur hins vegar ákveðið að skerðing greftrunargjaldsins færist yfir á umhirðugjaldið. Þannig verður ekki lækkun á greftrunargjaldinu á þessu ári.

Umhirðugjald hefur þegar verið greitt út óskert fyrir fyrstu 5 mánuði ársins og kemur lækkunin því fram á greiðslu umhirðugjalds til kirkjugarða frá 15. júlí og út árið og nemur hún um 4,45%.

Með bestu kveðjum,

Þórsteinn Ragnarsson, formaður KGSÍ.
Upplýsingar um fjármál kirkjugarða.

Tekjukerfi kirkjugarða á Íslandi breyttist 1. janúar 2005. Frá þeim tíma hefur tvennt ráðið greiðslu til kirkjugarða:

 

a) Umhirðugjald (fermetrastærð grafarsvæða).

Umhirðugjald er ekki áætlun heldur ákveðin krónutala sem greidd er á fermetra á grafarsvæðum.

Þetta fermetragjald breytist samkvæmt þróun verðlags á milli ára. 

KGSÍ  greiðir umhirðugjald mánaðarlega frá febrúar til  desember en þá er greiðslan tvöföld. 

b) Greftrunargjald (grafartaka og prestsþjónusta).

Greftrunargjald er greitt eftir að viðkomandi kirkjugarðsstjórn eða fulltrúi hennar hefur fyllt út jarðsetningarskýrslu á gardur.is.

Þeir sem ekki hafa fengið aðgang að skýrslukerfinu hafi samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 eða Smára Sigurðsson í síma 462-2613. 

KGSÍ greiðir greftrunargjaldið 15. hvers mánaðar. 

Dæmi:  Ef jarðsett er í kirkjugarð 5. nóvember og jarðsetningarskýrsla er send inn fyrir mánaðarmótin nóv./des. greiðir KGSÍ viðkomandi kirkjugarði grafargjaldið 15. desember.Ársreikningar kirkjugarða.


Gera skal grein fyrir tekjum og gjöldum á tímabilinu 1. janúar til 31. desember ár hvert.

Bréfin sem send voru út til allra kirkjugarða 12. febrúar 2009 gerðu grein fyrir tekjum fjárlagaársins 2008 og er því rétt að færa þær lögbundnu tekjur, sem þar eru birtar, sem tekjur ársins 2008 í ársreikningi.

Greiðslur vegna greftrana eiga að færast sem tekjur á því ári sem greiðslur berast inn á reikning kirkjugarðsins.

Greiðslur vegna greftrunar duftkerja berast frá Kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæma og eru sendar út sér skilagreinar vegna þess.

Komi greiðsla vegna greftrunar á nýliðnu ári inn á reikning kirkjugarðs eftir að búið er að ganga frá ársreikningi skal taka þá greiðslu með því ári sem greiðslan berst.

 

 

 

Gildir 2009

Umhirðutekjur á fermetra

Grafartekjur á gröf

viðb.fm. v/grafar

 

nettó

nettó

 

Stærðarflokkur 1

153

95.000

6

Stærðarflokkur 2

153

95.000

6

Stærðarflokkur 3

227

95.000

6

Stærðarflokkur 4

369

86.000

6

Stærðarflokkur 5

511

86.000

6

Stærðarflokkur 6

621

86.000

7,5

Stærðarflokkur 7

621

86.000

7,5

Stærðarflokkur 8

746

86.000

7,5

Stærðarflokkur 9

746

75.000

9,5

Reykjavík flokkur 10

746

75.000

9,5

Reykjavík fl. 11 duftker

785

53.000

1,5

 

 

 

 

 

 

ATH! Brúttótekjutala nokkurra kirkjugarða var ekki rétt í bréfum dags. 12. feb. sl. og hafa þeir kirkjugarðar fengið leiðréttingarbréf dags. 23. febrúar 2009.

Bréfin sem send voru til stjórna kirkjugarða 12. febrúar og leiðrétt bréf 23. febrúar 2009 (uppgjör v/2008 og umhirðugreiðslur 2009).  

 

Hér er líka hægt að leita í PDF skránni. (t.d. Akrakirkjugarður)

 

Kirkjugarðar og flokkar þeirra.

 

 

 

Þeir sem vilja fá frekari upplýsingar um fjármála kirkjugarða geta sent inn fyrirspurn á tölvupóstfangið thrag@kirkjugardar.is og henni verður svarað eftir bestu getu.

Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 585-2700  (Helga, Björn eða Þórsteinn).