Upplýsingar um fjármál kirkjugarða.

Tekjukerfi kirkjugarða á Íslandi breyttist 1. janúar 2005. Frá þeim tíma hefur tvennt ráðið greiðslu til kirkjugarða:a) Umhirðugjald (fermetrastærð grafarsvæða). Umhirðugjald er ekki áætlun heldur ákveðin krónutala sem greidd er á fermetra á grafarsvæðum. Þetta fermetragjald breytist samkvæmt þróun verðlags á milli ára.  Fjársýsla ríkisins greiddi umhirðugjald mánaðarlega frá 15. febrúar 2007 til 15. desember 2007.  Sú breyting hefur orðið, að umhirðugjaldið berst nú (2008) frá Kirkjugarðasambandi Íslands (KGSÍ) en ekki frá Fjársýslu ríkisins og mun KGSÍ veita upplýsingar um umhirðugjaldið í síma 585-2700.b) Greftrunargjald (grafartaka og prestsþjónusta). Greftrunargjald er greitt eftir að viðkomandi kirkjugarðsstjórn eða fulltrúi hennar hefur fyllt út jarðsetningarskýrslu á gardur.is. Þeir sem ekki hafa fengið aðgang aðskýrslukerfinu hafi samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 eða Smára Sigurðsson í síma 462-2613.  Sú breyting hefur orðið, að greftrunargjaldið berst nú (2008) frá Kirkjugarðasambandi Íslands (KGSÍ) en ekki frá Kirkjugarðasjóði og mun KGSÍ veita upplýsingar um greftrunargjaldið í síma 585-2700.Ársreikningar kirkjugarða fyrir árið 2007.


Gera skal grein fyrir tekjum og gjöldum á tímabilinu 1. janúar til 31. desember ár hvert.  Bréfin sem send voru út til allra kirkjugarða 15. febrúar 2008 gerðu grein fyrir tekjum fjárlagaársins 2007 og er því rétt að færa þær lögbundnu tekjur, sem þar eru birtar, sem tekjur ársins 2007 í ársreikningi. Greiðslur vegna greftrana eiga að færast sem tekjur á því ári sem greiðslur berast inn á reikning kirkjugarðsins. Komi greiðsla vegna greftrunar á nýliðnu ári inn á reikning kirkjugarðs eftir að búið er að ganga frá ársreikningi skal taka þá greiðslu með því ári sem greiðslan berst.

Tafla um umhirðugjald (fermetraverð) og grafarkostnað.

Gildir 2008

Umhirðukostn. á fermetra

Umhirðukostn. á fermetra

Grafarkostnaður

Grafarkostnaður

(greitt til kirkjug.)

viðb.fm. v/kistugrafar

brúttó

nettó

brúttó

nettó

Stærðarflokkur 1

148,74

136,10

92.000,00

84.180

6,00

Stærðarflokkur 2

148,74

136,10

92.000,00

84.180

6,00

Stærðarflokkur 3

221,27

202,46

92.000,00

84.180

6,00

Stærðarflokkur 4

359,57

329,01

82.000,00

75.030

6,00

Stærðarflokkur 5

497,87

455,55

82.000,00

75.030

6,00

Stærðarflokkur 6

605,17

553,73

82.000,00

75.030

7,50

Stærðarflokkur 7

605,17

553,73

82.000,00

75.030

7,50

Stærðarflokkur 8

726,21

664,48

82.000,00

75.030

7,50

Stærðarflokkur 9

726,21

664,48

72.500,00

66.337

9,50

Reykjavík flokkur 10

726,21

664,48

72.500,00

66.337

9,50

Reykjavík fl. 11 duftker

50.800,00

46.482

1,50Tekjur vegna greftrunar duftkerja.
Þeir kirkjugarðar, sem jarðsettu duftker á árinu 2007 og eiga inni jarðsetningargreiðslu frá Kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæma, geri grein fyrir þeim tekjum á greiðsluári, þ.e. í mörgum tilfellum ári eftir jarðsetningarár.Kirkjugarðar og flokkar þeirra.  


Bréfin sem send voru til stjórna kirkjugarða 15. febrúar 2008. 


Þeir sem vilja fá frekari upplýsingar um fjármála kirkjugarða geta sent inn fyrirspurn á tölvupóstfangið thrag@kirkjugardar.is og henni verður svarað eftir bestu getu.  Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 585-2700  (Helga, Björn eða Þórsteinn).